1991

Este înființată compania Apemin Zizin SA autorizată să exploateze și să comercializeze apele minerale din zonă.