1873

Este menționată existența a 3 izvoare de ape minerale în localitatea ZIZIN ale căror ape minerale naturale dovedesc un important efect curativ: izvorul Ferdinand, izvorul Francisc și izvorul Ludovic („Descrierea pământului secuiesc” – Balazs Orban).