moștenirea noastră

Localitatea ZIZIN, un loc binecuvântat de natură, poartă mărturiile unui trecut istoric bogat privind exploatarea organizată a apelor minerale.

Tradiția utilizării apei minerale naturale ZIZIN datează din vechi timpuri

Cunoscute încă din anul 1773, atunci când Dr. Lucas Wagner realizează prima lor descriere, apele minerale naturale din localitatea ZIZIN se bucură, din vechi timpuri, de recunoașterea efectelor lor benefice. În 1777, V.F. Tauche menționează pentru prima dată sursa apei minerale naturale ZIZIN, în lucrarea sa, ‟Synopsia fontanae Austriae”, publicată la Viena. După patru decenii, în 1818, apa minerală naturală ZIZIN este supusă primei analize chimice, întocmită de Belteky. De la începutul utilizării ei, apa minerală naturală ZIZIN se remarcă datorită calităților sale terapeutice.

Izvorul Ferdinand

Izvorul Ferdinand

Balazs Orban consemnează în 1873, în lucrarea sa, ‘’Descrierea pământului secuiesc’’, existența a 3 izvoare în localitatea ZIZIN, ale căror ape minerale naturale dovedesc un important efect curativ: izvorul Ferdinand, izvorul Francisc și izvorul Ludovic. Ferdinand era izvorul atestat și recomandat celor mai prețioase și rafinate mese, în timp ce, apa izvorului Francisc se utiliza, cu precădere, la tratarea diferitelor afecțiuni.

Apa minerală naturală provenită din cele 3 surse, datorită compoziției ei chimice determinată de Dr. Greissing și Dr. Schnell, putea concuracu puținele izvoare tămăduitoare din Europa. Apa provenită din izvorul Ferdinand atingea nivelul calității apelor de la Luhacovice, St. Nectaire (Dolmey), Vals, Vic-sur-Cère, Selters, Ems, Gleichenberg şi Niederselters, iar cea a izvorului Ludovic, datorită cantităţii de fier aflată în compoziția sa, se asemăna apelor unor izvoare precum: Pyrmont, Franzensbad, Marienbad sau Rochits, notează Hankó Vilmos, în „Descrierea băilor şi apelor din Ardeal”, 1891.

În 1912, atunci când Șipos Janosne, născută Bereczki Anna, – celebra femeie ceangău –  o ia în grijă, localitatea ZIZIN este supusă unui amplu proces de renovare.  În vremurile acelea, este inaugurat cel de-al patrulea izvor, numit Bela.

Stațiunea balneară ZIZIN

Baile ZIZIN

Baile ZIZIN

În 1927, datorită puterii tămăduitoare a apelor minerale din această zonă, localitatea Zizin este declarată Instituție balneo-minerală mică, prin Decizia Ministerului Sănătății. Conform Regulamentului de funcționare a stațiunii, aprobat în 1935, aceasta era vizitată pentru “cure balneare, fie de beut, fie de băi”. Peisajul de o frumusețe rară, dar și factorii naturali de cură recomandă stațiunea ZIZIN ca destinație de vacanță pentru mulți turiști.

E lesne să ne închipuim strălucirea stațiunii, așa cum ne-o relatează documentele vremii. Izvorul Ferdinand era înconjurat de un parc întreținut cu migală, cu alei care urcau spre vârful dealului acoperit cu brazi, traseul fiind străjuit de locuri amenajate de popas, de unde se putea admira Țara Bârsei, Valea Zizinului, dar și culmile masivului Ciucaș. Lângă acest parc, a fost amenajată clădirea băilor calde, un centru de tratament cu apele provenite din izvoarele Francisc și Ludovic. Drumul apelor minerale naturale de la ZIZIN continua cu o remarcabilă promenadă.