apa ZIZIN

Apa minerală naturală ZIZIN, o apă unică

Sursa apei minerale naturale ZIZIN este situată într-un loc învăluit de frumusețe pură, departe de sursele de poluare antropice, în zona de contact a Masivului Ciucaș cu Depresiunea Brașovului. Acest ținut este încadrat în situl Natura 2000 ‟Ciucaș‟- un teritoriu cu o impresionantă diversitate ecologică și biologică.

Apa minerală naturală ZIZIN își are originea în pânzele freatice ce sunt alimentate de precipitații care, o dată pătrunse în sol, la 600 metri altitudine, sunt filtrate îndelung prin porii conglomeratelor și gresiilor cretacice. Supusă unui proces natural de amestec ce are loc chiar în laboratoarele subterane, ZIZIN este apa minerală naturală, microbiologic pură de la sursă.

Condițiile de zăcământ ale apei minerale naturale ZIZIN au fost consemnate treptat, pe baza investigațiilor geologice întreprinse de o serie de cercetători de seamă, printre care se remarcă: Franz Herbich (1873 – 1878), Dr. Erich Jekelius (1915), Gheorghe Murgeanu, Dan Patrulius și L. Contescu (1952), Acad. M.G. Filipescu (1952, 1958, 1963), E. Avram Și V. Matei (1964 – 1976), precum și a investigațiilor hidrogeologice derulate sub stricta supraveghere a Institutului de Balneologie și Fizioterapie (1989 – 1990), Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare (1967, 1974, 1980 – 1990) și I.A.F.A.A. (1989 – 1990).

Din 1936, pe masa consumatorilor săi

În anul 1936, este fondată stația de îmbuteliere a apei minerale naturale ZIZIN extrasă din izvorul Ferdinand. La acea vreme, producția de ape minerale naturale îmbuteliate în România se află la începutul dezvoltării sale.

În perioada 20 noiembrie 1939 – 24 septembrie 1940, când al II-lea Război Mondial începuse, în ZIZIN au fost date pentru consum 32153 sticle de apă minerală cu volum de 1 litru. O lună mai târziu,  în octombrie 1940, statisticile vremii relevă o creștere semnificativă a producției de ape minerale naturale ZIZIN: în 36 zile au fost îmbuteliate 59316 sticle cu o capacitate de 1 litru și de 0,33 litri.

Cu timpul, activitatea de îmbuteliere şi de comercializare a apelor minerale naturale ZIZIN ia o puternică amploare, datorită atestărilor calităților sale deosebite. Astfel, anul 1970 marchează inițierea activității de îmbuteliere pe amplasamentul actualei fabrici.

În urma unui proces de dezvoltare continuu, astăzi, ZIZIN este una dintre principalele mărci de ape minerale naturale poziționate pe piața din România. Distribuția sa se realizează preponderent prin canalele comerciale moderne, susținute de cele tradiționale.