terms and conditions

INFORMARE

Site-ul www.zizin.ro este deținut și administrat de compania SC Apemin ZIZIN SA, cu sediul în Zizin, str. Horea nr. 13, județul Brașov, înscrisă în Registrul Comerțului sub numărul J08/529/1991, cod unic de identificare RO 1132468.

Prin utilizarea site-ului www.zizin.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit, se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului.

Apemin ZIZIN caută, în permanență, noi moduri de a îmbunătăți caracteristicile, design-ul si procesul de producție al sortimentelor sale de apă minerală naturală, de aceea informațiile prezentate pe site sunt într-o permanentă schimbare.

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor și drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website și la conținutul său, sunt deținute sau licențiate de către Apemin ZIZIN ori utilizate  de Apemin ZIZIN în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor. Nu aveți dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo pentru niciun scop public ori comercial, fără acordul prealabil al Apemin ZIZIN sau al deținătorului drepturilor de autor.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată,  și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Apemin ZIZIN SA are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați.

Datele cu caracter personal furnizate vor putea fi folosite pentru informări cu caracter publicitar și de marketing direct din partea SC Apemin ZIZIN SA, dar și pentru promovarea produselor ZIZIN. În acest sens, SC Apemin ZIZIN SA vă va putea transmite mesaje publicitare, de marketing, dar și oferte cu privire la produsele sale, utilizând mijloacele electronice de comunicare.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive a SC Apemin ZIZIN SA și nu sunt comunicate altor destinatari. Furnizarea datelor dumneavoastră nu este condiționată și se face în scopul participării dumneavoastră la acțiunile menționate anterior.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestor date din evidențele SC Apemin ZIZIN SA. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul SC Apemin ZIZIN SA din comuna Tărlungeni, sat ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pe e-mail, la adresa: office@zizin.ro, în atenția Departamentului de Marketing.

De asemenea, în cazul în care aceste drepturi vă sunt încălcate, vă puteti adresa instanțelor de judecată.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

DISPOZIȚII FINALE

SC Apemin ZIZIN SA își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre acești termeni și conditii, prin postarea online a modificărilor. Dacă nu sunteti de acord cu acești termeni si conditii și/sau cu modificările aduse lor, vă rugăm sa încetați folosirea acestui site imediat.

Pentru orice alte informații, întrebări sau neclarități, vă rugăm sa luați legatura cu noi prin intermediul paginii de Contact sau pe e-mail, la adresa: office@zizin.ro, în atenția Departamentului de Marketing.