Shareholders

În atenția acționarilor companiei Apemin ZIZIN SA,

Consiliul de Administrație al  Apemin ZIZIN SA vă informează că plata dividendelor aferente exercițiilor financiare 2012, respectiv, 2013, se va efectua acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, la sediul companiei din localitatea ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pot fi virate în contul bancar cuprins în solicitarea formulată în scris de către acționar, la adresa de email office@zizin.ro.

Dividendul net aferent anului 2012 este stabilit la 0,0187 lei/acțiune, iar cel aferent anului 2013, la 0,0221 lei/acțiune.

23 septembrie 2014