Informații acționari

În atentia acționarilor companiei Apemin ZIZIN SA,

Consiliul de Administrație al Apemin ZIZIN SA vă informează că plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 se va efectua acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.07.2018, la sediul companiei din localitatea ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pot fi virate în contul bancar cuprins în solicitarea formulată în scris de către acționar, la adresa de email office@zizin.ro.

Dividendul net aferent anului 2017 este stabilit la 0,285 lei/acțiune.

27 septembrie 2018

Consiliul de Administrație al Apemin ZIZIN SA vă informează că plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 se va efectua acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.03.2017, la sediul companiei din localitatea ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pot fi virate în contul bancar cuprins în solicitarea formulată în scris de către acționar, la adresa de email office@zizin.ro.

Dividendul net aferent anului 2016 este stabilit la 0,38 lei/acțiune.

18 august 2017

Consiliul de Administrație al Apemin ZIZIN SA vă informează că prin hotărârea AGOA din 31.10.2016 s-a decis suplimentarea dividendului net aferent anului 2015 cu suma de 0.244ron/acțiune. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 se va efectua acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 30.09.2016, la sediul companiei din localitatea ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pot fi virate în contul bancar cuprins în solicitarea formulată în scris de către acționar, la adresa de email office@zizin.ro.

08 noiembrie 2016

Consiliul de Administrație al Apemin ZIZIN SA vă informează că plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 se va efectua acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 29.02.2016, la sediul companiei din localitatea ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pot fi virate în contul bancar cuprins în solicitarea formulată în scris de către acționar, la adresa de email office@zizin.ro.

Dividendul net aferent anului 2015 este stabilit la 0,228 lei/acțiune.

20 aprilie 2016

Consiliul de Administrație al Apemin ZIZIN SA vă informează că plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 se va efectua acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.03.2015, la sediul companiei din localitatea ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pot fi virate în contul bancar cuprins în solicitarea formulată în scris de către acționar, la adresa de email office@zizin.ro.

Dividendul net aferent anului 2014 este stabilit la 0,1207 lei/acțiune.

02 iunie 2015

 

În atenția acționarilor companiei Apemin ZIZIN SA,

Consiliul de Administrație al Apemin ZIZIN SA vă informează că plata dividendelor aferente exercițiilor financiare 2012, respectiv, 2013, se va efectua acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de 30.09.2013, respectiv 31.03.2014, la sediul companiei din localitatea ZIZIN, strada Horea nr. 13, județul Brașov sau pot fi virate în contul bancar cuprins în solicitarea formulată în scris de către acționar, la adresa de email office@zizin.ro.

Dividendul net aferent anului 2012 este stabilit la 0,0187 lei/acțiune, iar cel aferent anului 2013, la 0,0221 lei/acțiune.

23 septembrie 2014